Juridische Informatie

Adres:

CareerTeam Nederland B.V.
Keizersgracht 391 A
1016EJ Amsterdam

Email: info@careerteam.nl
Telefon: +31 (0)20 244 02 47

Link: Privacyverklaring

Vestiging van de onderneming:

Keizersgracht 391 A,1016EJ Amsterdam

CEO en verantwoordelijken conform § 5 Duitse Mediawet (Telemediengesetz):

Frederik Matthijs Smits

Handelsregister:

HR Nr. 74123815
USt-ID: NL 859 780 521

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De informatie op deze internetpagina wordt regelmatig geactualiseerd. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens toch inmiddels gewijzigd zijn en daardoor fouten of onjuistheden bevatten. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid en verlenen geen garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook voor alle andere internetpagina's waarnaar via directe of indirecte verwijzingen (“links”) wordt verwezen. CAREERTEAM is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van internetpagina's die worden bereikt via een dergelijke link. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-verbindend. CAREERTEAM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of het totale aanbod zonder aparte mededeling te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de openbaarmaking tijdelijk of definitief te staken. De inhoud en structuur van deze internetpagina's wordt beschermd door auteursrechten. Het delen of bekend maken van informatie of gegevens, met name van tekstgedeeltes of beeldmateriaal, vereist voorafgaande toestemming van de samensteller.